Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Παρουσίαση βιβλίου


Θα χαρώ να σας δω όλους στην παρουσίαση του βιβλίου μου.

Λιάνα Καλλιέρου